Tôi là Lê Đặng Hồng Phúc

Tôi là người Vũng Tàu, lớn lên cũng tại Vũng Tàu.Và nhiều năm làm tại Hồ Chí Minh về lĩnh vực makerting online. Nếu bạn cần một người tư vấn bạn về kinh doanh online tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn